Referentne informacije

Agencija nekretnine:

AdriaMoment/VIRTUAL d.o.o.

Registarski broj: 50977905

PIB: 03374661

Adresa:

Crna Gora, Tivat, Pine – Trg Kulture

WhatsApp chat