Referentne informacije

Agencija nekretnine:

AdriaMoment/VIRTUAL d.o.o.

Registarski broj: 50831846

PIB: 03187063

Pravna adresa:

Crna Gora, Budva, Rozino, ulica 16, broj 7

Adresa ureda:

Crna Gora, Tivat, Donja Lastva, bb

Poštanska adresa:
Crna Gora, Tivat, Karposhka, 5, broj 25.

WhatsApp chat